Cookie tájékoztató

Cookie-k kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: 

a. az adatgyűjtés ténye, 

b. az érintettek köre 

c. az adatgyűjtés célja, 

d. az adatkezelés időtartama, 

e. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

A weboldal által használt cookie-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől:

1. Átmeneti (session) cookie

A session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weblap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

2. Állandó (persistent) cookie

Állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés időtartama a session cookiek esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookiekat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookiek használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

© Powered by wAdmin | v3.5.1 | vvortex.hu